Ire­ne heldt orden på JVB-kon­to­ret

Buss­mil­j­øet er dominert av mann­folk, men det finst også kvin­ner som har spelt ei vik­tig rolle i selskapet.