Lanserer nytt E16-alternativ frå Breiset til nord for Hømandberg

Steinar Tvedt har på vegner av fleire innbyggarar på Strønd lansert eit nytt alternativ for E16 nord for Fagernes.