Ny trio presenterer Bjørn Eidsvåg-lå­ter: Kon­sert i Ting­nes kir­ke søn­dag

Monica Solberg har star­tet et nytt mu­si­kalsk sam­ar­beid med Jo­stein Halden og He­le­na Wright.