14. – 17. feb­ru­ar på Fa­ger­nes: Den tred­je vin­ter­fes­ten med va­ri­ert meny

Vin­ter­fes­ten på Fa­ger­nes blir i år ar­ran­gert for tred­je gong. Vin­ter­fes­ten be­gyn­ner fre­dag 14. feb­ru­ar og blir av­slut­ta påfølgjande mån­dag kveld.