- Ein skal sjå ut når gamlehunden gøyr, seier Ivar Aars, som er listetopp for KrF i sitt 87-ande år

– Med det­te mei­ner den pen­sjo­ner­te lek­to­ren på Lei­ra at gam­le­hun­den er flin­ka­re til å varsle og sjå far­le­ge si­tua­sjo­nar enn unge kvelpar.

Artikkeltags