Veidekke har hatt nok ein god sesong takka vera store vegprosjekt - men bur seg no på meir normale år

As­falt­pro­duk­sjo­nen er fram­leis i gang hos Veidekke Industri AS si avdeling på Kalplassen sør for Leira.