Mobiltelefonen er ein smart reiskap, men gir den oss dårleg helse?

Artikkelen er over 1 år gammel

Tors­dag 14. feb­ru­ar 2019 blir det ar­ran­gert eit fol­ke­mø­te i rådhuset på Fa­ger­nes om dei ne­ga­ti­ve si­de­ne ved bruk av mo­bil­te­le­fon.