51 etablerarar fekk rettleiing frå Valdres Næringshage i 2018 - og 16 er no etablert

Vald­res Næringshage AS har sum­mert opp verk­sem­da i 2018 og kan vise til god ak­ti­vi­tet.