Ni arbeidsplassar vil gå tapt ved nedlegging av tingrett og jordskifterett

Både sorenskrivar ved Valdres tingrett, Pål Prestesæter, og jordskiftedommar ved Valdres jordskifterett, Olav Ranum, er overraska over at domstolkommisjonen vil flytte tingrett og jordskifterett til Nesbyen.