Tors­dag tok øye­le­ge Kris­tof­fer Om­mund­sen imot den første pa­si­en­ten: – Det­te tilbudet er en suk­sess for Vald­res

Nok en mi­le­pæl i his­to­ria til Vald­res lo­kal­me­di­sins­ke sen­ter (VLMS) ble skre­vet tors­dag med åpninga av den nye øyeklinikken.