Hytter, folkemusikk og revolusjon

Siste nummer av tidsskriftet Syn og Segn byr på ein variert meny, som spenner frå hyttebygging til folkemusikk og revolusjon.