Urbaniseringa tappar Valdres og resten av Oppland for folk

Oppland tapar kampen mot Hedmark og maktar ikkje å stå imot urbaniseringa.