Oppland senterparti: Kjers­ti Bjørnstad innstilt som ny leder

Kjers­ti Bjørnstad fra Gjøvik inn­stil­les som ny le­der av Opp­land Sen­ter­par­ti. I mot­set­ning til alle de and­re fyl­kes­par­ti­er i Opp­land og Hedmark har fyl­kes­par­t­ia i Sen­ter­par­ti­et ikke lagt ned sine fylkesorganisasjoner et­ter at Opp­land og Hedmark fra nytt­år ble til ett fyl­ke.