Vil bru­ke 710.000 kro­ner på ny spek­ta­ku­lær fram­sy­ning av spe­let Rid­dar­spran­get

Artikkelen er over 1 år gammel

Foreningen Ridderspranget vil setja opp ei ny spektaulær framsyning av spelet "Riddarspranget" som Olav Gullik Bø er manusforfattar bak.