Den nye råd­man­nen er glad i å gå på ski og jak­tar 2000-me­ter­stop­par

Artikkelen er over 1 år gammel

– Eg gler meg til å be­gyn­ne i job­ben som råd­mann i Øyst­re Slidre, og ønskjer å koma i gang så snart som råd, sei­er ny­til­sett råd­mann i Øyst­re Slidre kom­mu­ne, Jo­stein Aane­stad.