Valdrestømmer over på utanbygds hender

Viken Skog SA selde seg frå nyttår ut av transportselskapet Valdrestømmer AS.