Ikke mer penger til Gjende: – Nok er nok, sier politikerne

Gjende og Gjendeosen er pekt ut som nasjonalt reiselivsikon i Norge. Men 18 millioner kroner til videre utbygging vil politikerne Ikke gi.