Busskur på plass - men ingen bruk før vegopninga i slutten av oktober

Den nye busshaldeplassen ved E16 i Bagn er no godt som ferdig. Men han blir truleg ikkje teken i bruk før opninga av tunnelen i slutten av oktober.