Grønt lys for Reinlivegen

700 meter av fylkesveg 219 mellom Bagn sentrum og Reinli kan bli ferdigstilt alt på seinsommeren i år.