890.000 i klyngestøtte til reiselivet

Visit Valdres har fått tilsegn om 890.000 kroner i klyngestøtte frå Oppland fylkeskommune i 2018.