Nå kan lesere av avi­sa Vald­res få opp­le­ve Jesu lidelse, død og opp­stan­del­se på nært hold

21. – 28. september nes­te år får lesere av avi­sa Vald­res en ge­di­gen sjan­se til å gjenoppleve Jesu lidelse, død og opp­stan­del­se på nært hold.