Tiltak mot granulat i svømmebassenget

Svømmebassenget i C-blokka på Sør-Aurdal ungdomsskole i Bagn er inne i sin siste fase.