Vestre Slidre gjer det best - men laber skatteinngang i Valdres

Hittil i år ligg skatteinngangen i valdreskommunane godt under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Oppland.