Ma­rit Hougs­rud: Skog­for­sik­ring vik­tig når kli­ma­et end­rer seg

Om­fan­get av både skog­bran­ner og kli­ma­ska­der ble la­ve­re enn fryk­tet i 2019. Der­med unn­går skog­ei­er­ne at pri­sen på forsikringa øker.