Sør-Aurdal fikk 450.000 kroner i brannkompensasjon fra Nord-Aurdal som takk for støtte til Storhallen

Formannskapet vedtok 28. mai å slutte seg til rådmannens forslag om å garantere for ekstra låneopptak til Valdres Storhall.