Sp-re­pre­sen­tan­ter sig­na­li­se­rer støt­te til gren­de­sko­le: Beg­na­da­len sko­le kan li­ke­vel bli red­det fra ned­leg­ging

Det kan lig­ge an til at det i Sør-Aurdal kom­mu­ne­sty­re er fler­tall mot å leg­ge ned Beg­na­da­len sko­le.