Av­vis­te sko­le­ned­leg­ging – men bik­ker elev­tal­let un­der fastsatt gren­se, skal sko­le­ned­leg­ging ut på hø­ring

Artikkelen er over 1 år gammel

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal av­vis­te på tors­da­gens møte råd­man­nens for­slag, som ville in­ne­bæ­re ned­leg­ging av Beg­na­da­len sko­le.