Gamlerektoren fekk julestjerne samtidig som han fekk slått fast sin rette identitet

– Skal du bu i Vald­res, går det ik­kje an å gå rundt å vera mis­for­nøgd, sei­er Rolf Gun­nar Olsen i He­da­len.