- Representantane som stemte mot rådmannen, har lest saken mer med hjertet enn med hodet

Artikkelen er over 1 år gammel

– For­slaget fra råd­man­nen var me­get godt be­lyst og be­grun­net, me­ner kom­mu­ne­sty­re­re­pre­sen­tant i Sør-Aurdal, Svein Erik Wold (Sp).