Sen­ter­par­ti­et og Høy­re stem­te for ned­leg­ging: Vil legge ned Beg­na­da­len sko­le fra høs­ten 2020

Det ligger an til at Beg­na­da­len sko­le blir lagt ned fra høs­ten, men et fler­tall i for­mann­ska­pet be­stå­en­de av Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et sik­ret fler­tall for å be­hol­de ung­doms­sko­le­trin­net i He­da­len.