Vil bruke over 500 millionar på fylkesvegar

Utbetring av fylkesveg 33 i Tonsåsen er det største fylkesvegprosjektet i Valdres i handlingsprogramperioden 2018-2021/23.