Sør-Aurdalsheimen gode på inkludering

Av

På sjukeheimen i Sør-Aurdal har de jobbet bevisst over lengre tid for å inkludere fremmedspråklige. Dette har etter hvert gitt gode resultater.