- Må dempe hytteplanar

Fylkeskommunen er skeptisk til at Sør-Aurdal opnar for hyttebygging utanfor vedtekne planområde.