Klarerer for 255 hytter på Ølnesseter og Grovklev - klagere fikk ikke medhold hos Fylkesmannen

Artikkelen er over 1 år gammel

Fyl­kes­man­nen i Inn­lan­det har av­vist en kla­ge i for­bin­del­se med re­gu­le­rings­pla­nen før Ølnesseter-Grovkløv og del av Blom­stø­len i Sør-Aurdal.