Sør-Aurdal puttar 775.000 kroner inn i høgspentkabel som skal gi straum til 700 hytter

Formannskapet i Sør-Aurdal, i eigenskap av fondsstyre, løyvde på siste møte 775.000 kroner i tilskot til utbygging av høgspent til Teinvassåsen.