Finn Teslo: Stivbeint i Stavadalen

Kommunestyret i Sør-Aurdal slutta seg på siste møte til ei innskjerping i planreglane om at det ikke skal vera lov med frådeling av anneks og vertikaldeling av hytter i Stavadalen.