Justering av tomter i Høvreslia

Det er behov for å justere reguleringsplanen for Høvreslia hyttefelt.