Då kom­mu­ne­sty­ret dis­ku­ter­te årets vik­ti­gas­te sak, var Ap-grup­pa hal­vert og grup­pe­lei­a­ren sat på gan­gen

Artikkelen er over 1 år gammel

4. april diskuterte kommunestyret i Sør-Aurdal utfordringsbildet i Sør-Aurdal dei komande ti år. Ein del av saksgrunnlaget i saka "bærekraftig utvikling" galdt skulestruktur og spørsmålet om Begnadalen skole og ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole skal leggast ned.