Familie på fem ønskjer å flytte tilbake til Valdres og har fått konsesjon på kjøp av gard til 7,9 millionar

Formannskapet i Sør-Aurdal har gitt Sjur Åsen konsesjon på gardseigedommen Åsen i Sør-Aurdal.