Ju­le­gå­ve på ein tu­sen­lapp til hyt­te­ei­ga­ra­ne – men kom­mu­nen blir fat­ti­ga­re

Re­gje­rin­ga sitt ved­tak om å re­du­se­re ei­ge­doms­skat­te­grunn­la­get med 30 pro­sent er ei hyg­ge­leg ju­le­gå­ve til alle hyt­te­ei­ga­rar, og no­kre ekst­ra­kro­ner dryp det også på fast­bu­an­de.