Kan Sør-Aurdal kommune bli bærekraftig?

Skjev befolkningsutvikling krever at Sør-Aurdal må se på tjenestestruktur og effektivitet for å bli en bærekraftig kommune.