Korleis skal ein hindre at Sør-Aurdal sit att som Svarteper blant alle hyttene sine?

Kor­leis skal Sør-Aurdal hind­re at klo­ak­ken får fly­te fritt mel­lom dei 3.451 hyt­te­ne i kommunen