Kvar sør­aur­døl har ei gjeld på 93.000 kro­ner: Sør-Aurdal når ei lå­ne­gjeld 271,8 mil­li­o­nar

Byg­gin­ga av Sør-Aurdalshallen blir ei tung bør å bera for Sør-Aurdal kom­mu­ne i tida fram­over.