Olav Kristian Huseby ventar på resultatet etter retting av 400 stemmesedlar