Ølnesseter–Grovklev til Fylkesmannen

Klager fra seks hytteeiere vil ikke stoppe arbeidet med å videreutvikle hytteområda Ølnesseter-Grovklev med Blomstølen, sjøl om saka nå blir oversendt til Fylkesmannen.