Skogsareal på 707 dekar blir selt ut av Sør-Aurdal

Formannskapet i Sør-Aurdal har gitt Bjørn Gunnar Grøtlien Gjerdalen frå Jevnaker konsesjon for erverv av ein større skogeigedom i Sør-Aurdal.