Sør-Aurdal har 43 mill. på bok, men gjel­da er på 216 mill. – og den vil sti­ge

Kommunerevisjon IKS har godkjent Sør-Aurdals kommunes rekneskap for 2018 og konkludert med at dei disposisjoner som ligg til grunn for årsrekneskapet i det alt vesentlege er i samsvar med budsjettvedtaka.