Sp satte stopper for ekstra eiendomsskatt

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok tirsdag at eiendomsskatten ikke skal økes utover 3,5 promille og avviste samtidig rådmannens forslag om å øke eiendomsskatten med 0,25 promille både i 2021 og 2022.