Stor pågang i byggesaker - planavdelingen stenger telefonen og jobber ekstra på kveld for å få unna saker

Senterpartiets gruppeleder, Arne Leite, etterlyste i spørretimen på siste kommunestyremøte fortgang i byggesaker.