Tilrår garanti og støtte til rettstvist

Problema i Valdres kan bli kostbare ikkje berre for Nord-Aurdal kommune, men også for den andre eigarkommunen Sør-Aurdal.